Dominik Kuc

Działa na rzecz praw człowieka i rozwoju systemu edukacji. Twórca Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+. W 2020 roku Forbes & McKinsey umieścił jego nazwisko na liście „25 poniżej 25 lat” jako laureata w kategorii „wspieranie różnorodności”. Obecnie studiuje Economics and Business Economics na Uniwersytecie w Amsterdamie. Z Polem Dialogu współpracował w zakresie komunikacji i promocji a także projektów Pomysłowy Żoliborz i konkursów organizowanych na zlecenie Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce.