Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Szukamy kierowniczki/kierownika merytorycznego! Dołącz do zespołu Pola Dialogu, zmieniaj z nami pomysłowość miejską…


Przed nami duże wyzwanie! Do końca 2019 roku mamy zadanie zaprojektować i przetestować mechanizm wspierania realizacji pomysłów mieszkańców Warszawy. Pilotaż na zlecenie Urzędu m. st. Warszawy realizujemy w dwóch dzielnicach: Żoliborzu i Wawrze.

Naszym zadaniem jest stworzenie spójnego systemu, który pomoże wszystkim osobom mającym pomysły na poprawę życia na Żoliborzu i Wawrze w doprowadzeniu do ich szczęśliwej realizacji. Mogą to być różne pomysły – od odnowienia trawnika czy podwórka po organizację nowego miejsca spotkań czy imprezy kulturalnej.

Chcemy wyjść poza istniejące podziały polityczne i społeczne, umożliwić zaangażowanie w życie dzielnicy i zmotywować do niego także – a może przede wszystkim – te osoby, które dotąd w aktywność społeczną się nie angażowały. Zdiagnozujemy przyczyny braku aktywności, bariery i trudności w realizacji pomysłów, przyczyny sukcesu i niepowodzeń. Zaplanowane działania opieramy na metodologii i rekomendacjach wypracowanych przez nas w projekcie badawczym “Pomysłowość miejska”.

Poszukujemy osoby, która w charakterze kierowniczki / kierownika merytorycznego projektu przejmie obowiązki i inicjatywę prowadzenia projektu. Główne cele dla całego zespołu projektowego to: przeprowadzenie badania i opracowanie rekomendacji, wypracowanie mechanizmu wspierania inicjatyw, testowe wdrożenie oraz wypracowanie rekomendacji dla dzielnic i dla Warszawy.

Do zadań kierowniczki / kierownika merytorycznego należeć będzie m.in.:

 • czuwanie nad spójnością całego pilotażowego projektu w dwóch dzielnicach i kierowanie wszystkimi działaniami merytorycznymi – na Żoliborzu i Wawrze;
 • współpraca z zespołem projektowym – udział w spotkaniach i pracach merytorycznych zespołu;
 • kontrola nad terminowym, właściwym i zgodnym z przepisami prawa wydatkowaniem środków finansowych, przygotowanie sprawozdań oraz dokumentów wewnętrznych, przygotowanie sprawozdań oraz rozliczeń finansowych dla grantodawcy;
 • współpraca z przedstawicielami m.st. Warszawy;
 • opracowanie materiałów informacyjnych o projekcie; współpracowanie przy tworzeniu wszystkich materiałów w projekcie,
 • współprowadzenie spotkań i warsztatów z ekspertami a także z mieszkańcami i mieszkankami, udział w wydarzeniach w dzielnicach w ramach wypracowania i testowania mechanizmu;
 • uczestniczenie w życiu Fundacji: udział w spotkaniach edukacyjnych i wydarzeniach organizowanych przez Fundację, reprezentacja Fundacji na wydarzeniach zewnętrznych, w szczególności w związku z kierowanym projektem.

 

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • zainteresowania i wiedzy w zakresie partycypacji obywatelskiej i wspierania aktywności społecznej mieszkańców i mieszkanek,
 • udokumentowanego doświadczenia w pracy o podobnym profilu (koordynacja projektów społecznych, funkcje eksperckie, kierownicze),
 • samodzielności w działaniu i umiejętności zarządzania czasem swoim i zespołu,
 • podstawowego doświadczenia w prowadzeniu spotkań grupowych (np. warsztatów,fokusów, debat itp.),
 • dostępności czasowej około 4-5 dni w tygodniu od 1 października  2018 r. do 31  grudnia  2019,
 • umiejętności obsługi programów biurowych (Word, Excel, Powerpoint) i pracy w chmurze danych (Dropbox, Office 365),
 • komunikatywności i wysokiej kultury osobistej,
 • dodatkowymi atutami będą: umiejętności badawcze/analityczne, umiejętność i łatwość komunikatywnego pisania, dobra znajomość języka angielskiego.

 

Oferujemy:

 • pracę w zmotywowanym, ciekawym i sympatycznym zespole organizacji pozarządowej nastawionej na przydatne i sensowne działania → poznaj nas!
 • współpracę przy projekcie i życiu całej Fundacji w oparciu o umowę cywilno-prawną lub umowę o pracę do grudnia 2019 roku,
 • wynagrodzenie w przedziale 3000 – 4200 PLN brutto miesięcznie (w zależności od doświadczenia i uzgodnionego wymiaru zadań),
 • przestrzeń do rozwoju zawodowego i inicjowania własnych działań w ramach Fundacji, z możliwością rozszerzenia współpracy o kolejne przedsięwzięcia,
 • możliwość poszerzania kompetencji badawczych, trenerskich i moderatorskich (m.in. poprzez pracę z doświadczonymi badaczami i moderatorami oraz udział w dodatkowych zaawansowanych szkoleniach).

 

Sposób rekrutacji:

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją Pole Dialogu prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego. Prosimy również o wskazanie 1-2 osób (imię, nazwisko, nazwa organizacji/instytucji/firmy oraz telefon kontaktowy), z którymi będziemy mogli skontaktować się w celu uzyskania referencji.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń drogą mailową na adres: kontakt@poledialogu.org.pl do 12.09 br. W tytule maila prosimy napisać: „kierowniczka / kierownik merytoryczny”.

Z wybranymi osobami skontaktujemy się do 14.09 br. z prośbą o wykonanie zadania związanego z przyszłymi obowiązkami. Wybrane osoby, które wykonają zadanie, zaprosimy na rozmowy rekrutacyjne w dniach 24-25.09 br.

W CV prosimy o dopisanie: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Pole Dialogu danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.(opcjonalnie) Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.