Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Budżet partycypacyjny w Polsce

Marta Szaranowicz-Kusz
Infos Zagadnienia społeczno-gospodarcze
Nr 1(205)
Biuro Analiz Sejmowych

PDF do pobrania z tekstem "Budżet partycypacyjny w Polsce"

Coraz więcej samorządów aktywizuje mieszkańców przez udział w decydowaniu o wydatkach lokalnych w formie tzw. budżetów partycypacyjnych. Stosowane są różne rozwiązania praktyczne i proceduralne. W gronie organizacji pozarządowych i wśród specjalistów toczy się dyskusja o tym procesie oraz o zagrożeniach i szansach związanych z jego prawnym uregulowaniem.“INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze” – to biuletyn z krótkimi publikacjami informacyjno-analitycznymi, dotyczącymi ważnych zagadnień dla Polski i jej społeczeństwa. INFOS jest neutralny politycznie. INFOS ukazuje się zgodnie z kalendarzem posiedzeń Sejmu. Autorami publikowanych tekstów są pracownicy Biura Analiz Sejmowych oraz uznane autorytety naukowe.