Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Bliska Warszawa

 

Warszawa to miasto wyjątkowe – nie tylko przez swoją stołeczność, ale też dzięki dobrze działającym, odrębnym historycznie, kulturowo i architektonicznie dzielnicom. Dysponują one szeroką ofertą usługową i edukacyjną, zapewniając mieszkańcom wygodną lokalność bez konieczności codziennej podróży do Śródmieścia. Trend ten nasiliła pandemia, podczas której jako obywatele nauczyliśmy się żyć bardziej lokalnie. To właśnie chęć połączenia mieszkańców dalekich (i tak różnych od siebie) sąsiedztw stała za realizacją projektu Bliska Warszawa w dniach 27-31 lipca 2021 roku .

Cele projektu:

Warszawska wymiana międzydzielnicowa została zorganizowana po to, by młodzi ludzie z dwóch odmiennych dzielnic mogli poznać swoją najbliższą okolicę oraz zupełnie inną, odległą dzielnicę. Zgromadzona młodzież miała okazję porozmawiać o narzędziach wpływu na miasto z lokalnie zaangażowanymi aktywistkami, a także dowiedzieć się więcej o historii i kulturze dzielnicy, organizując grę miejską. Ponadto celem wymiany było zorganizowanie aktywnego wypoczynku młodzieży w czasie wakacji oraz przedstawienie miasta Warszawy jako miejsca, w którym można kreatywnie spędzać czas wolny.

Jak działamy?

W każdej z dzielnic –na Pradze Północ oraz na Bielanach – grupa młodych ludzi spotkała się odpowiednio w Centrum Wielokulturowym i w Bibliotece im. Stanisława Staszica. Program zajęć obejmował przede wszystkim integrację, ponieważ czuliśmy, że bliski wzajemny kontakt „na żywo” to coś, czego po dwóch lockdownach młodzieży brakuje najbardziej. W ramach warsztatów uczestnicy i uczestniczki spotkali się z lokalnie zaangażowanymi aktywistkami, które oprowadziły ich po okolicy i opowiedziały o jej historii, tożsamości, kulturze oraz narzędziach wpływu na miasto. Podczas spaceru młodzież zaznaczała na mapach miejsca dla siebie ważne, estetyczne lub funkcjonalne. Następnego dnia odbyło się wspólne spotkanie obu grup dzielnicowych, w czasie którego młodzi ludzie zostali zapoznani z ideą gry miejskiej, a także rozpoczęli opracowywanie tematów własnych gier. Nazajutrz w każdej z dzielnic młodzi pod opieką wychowawców spotkali się w terenie, by ostatecznie przygotować materiały do gry i przejść jej trasę, skonstruowaną m. in. w oparciu o punkty zaznaczone przez młodzież na mapach jako szczególne. Ostatni dzień rozpoczęła wizyta grupy bielańskiej na Pradze, gdzie kilka osób zagrało w grę zaprojektowaną przez praską młodzież, a zakończyła wycieczka praskich uczestniczek na Bielany, podczas której w analogiczny sposób koledzy i koleżanki z drugiej dzielnicy wprowadzili rówieśników w świat swojej najbliższej okolicy.

Rezultaty:

Dzięki przeprowadzonemu projektowi młodzież miała okazję poznać stolicę od innej strony nich dotychczas. Z jednej strony wszystkie osoby zostały zaznajomione z lokalnością i swoim najbliższym otoczeniem, a z drugiej – miały możliwość poznania zupełnie odmiennego obszaru m.st. Warszawy. Dzięki projektowi powstała także mapa miejsc ważnych dla młodych ludzi, która zostanie przekazana Biuru Architektury i Planowania Przestrzennego warszawskiego ratusza.

Projekt „Bliska Warszawa” był finansowany ze środków m.st. Warszawy i realizowany w ramach miejskiego Programu „Lato w Mieście”.