Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Agnieszka Mulak

Absolwentka Psychologii na Międzywydziałowych Studiach Uniwersytetu Warszawskiego. Od doktoratu w Instytucie Studiów Społecznych UW nieustannie odciągają ją badania społeczne i pisanie gier użytkowych. Z Polem Dialogu współpracowała przy grze dyskusyjnej Remiks energetyczny i Miasto w dialogu, obecnie wspiera badania ilościowe Fundacji (m.in. badania ewaluacyjne).