Wspieramy dialog, włączamy ludzi.


Dialog


Tworzymy pole do prawdziwego dialogu, w którym spotykają się różne punkty widzenia. Projektujemy i prowadzimy konsultacje społeczne i inne procesy partycypacyjne, warsztaty, facylitacje, gry dyskusyjne, spotkania i debaty. Docieramy do wspólnie wyznaczonego celu.

Badania społeczne


Projektujemy i prowadzimy ewaluacje, diagnozy potrzeb, audyty partycypacji i inne badania społeczne. Dzięki nim gromadzimy wiedzę, która wyjaśnia zależności i odpowiada na nurtujące pytania.


Edukacja


Przekazujemy wiedzę i umiejętności, które przydają się w działaniu. Szkolimy grupowo i indywidualnie. Uczymy przez doświadczenie.

Nasze działania

Szkoła w sąsiedztwie

Projekt jest skierowany przede wszystkim do uczniów_ennic klas 5-7 warszawskich szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie i wzmacnianie relacji szkół z najbliższym otoczeniem. Czwartą edycję poświęcamy technice podcasterskiej – czyli nagrywania opowieści, audycji nawiązujących do lokalności szkoły. 

Więcej

Rzeszowski Panel Klimatyczny

Na zlecenie Urzędu Miasta Rzeszów wraz z Fundacją Stocznia organizujemy Rzeszowski Panel Klimatyczny (RPK). Jego celem jest wypracowanie rekomendacji w obszarze osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Rzeszów do 2030 roku.

Więcej

Szkolny Budżet Obywatelski 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 realizujemy piątą edycję projektu Szkolny Budżet Obywatelski (SBO). W tym roku zapraszamy do współpracy warszawskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Pierwszeństwo będą miały te, które nie realizowały szkolnych budżetów.

Więcej

Bardzo Młoda Kultura 2023-2025

Bardzo Młoda Kultura to projekt wspierający kadry instytucji kultury i lokalnych partnerstw we włączaniu młodych w swoje działania i działania na rzecz społeczności. Wraz z Fundacją Obserwatorium, Federacją Mazowia oraz Kolektywem Badawczym tworzymy zespół organizacji partnerskich mazowieckiej edycji realizowanej przez Mazowiecki Instytut Kultury.

Więcej

Włącznik

„Włącznik”- to pilotażowy projekt skierowany do osób pracujących z młodzieżą, w ramach którego kadry czterech instytucji (innych niż szkoły) działających na rzecz młodzieży (13-26 lat) w czterech różnych dzielnicach Warszawy wprowadzają w swojej placówce młodzieżową partycypację, wymieniają się doświadczeniami i poszerzają swoje kompetencje w pracy z młodzieżą.  

Więcej

Aktualności

19 lipca 2023

Naszym głównym filarem działalności jest partycypacja. Realizujemy ją za pomocą m.in. paneli, narad i sądów obywatelskich, a także konsultacji społecznych czy (szkolne) budżety obywatelskie. Szukamy osoby, która zajmie się koordynacją projektów, planowaniem kolejnych oraz wsparciem innych naszych działań w tym obszarze.

19 lipca 2023

Jednym z filarów naszych działań są badania społeczne. Są one częścią naszych projektów (diagnozy lokalne, ewaluacje, badania eksploracyjne). Prowadzimy je również na zlecenie organizacji, instytucji lub w ramach programów grantowych (np. Fundacji Heinricha Boella, European Climate Foundation, ClientEarth). Szukamy osoby, która zajmie się koordynacją projektów badawczych i planowaniem kolejnych działań w tym obszarze.

11 stycznia 2023

W roku szkolnym 2022/2023 realizujemy czwartą edycję projektu Szkolny Budżet Obywatelski. Od 2018 roku wspieramy warszawskie szkoły w realizacji szkolnych budżetów. W tegorocznej edycji nawiążemy współpracę z 8 szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, znajdującymi się w różnych dzielnicach stolicy, które zamierzają przeprowadzić szkolny budżet obywatelski. Pierwszeństwo będą miały szkoły, które dotychczas nie realizowały SBO. 

8 stycznia 2023

Razem z trzema organizacjami z Serbii, Niemiec i Finlandii, będziemy pracować nad problemami dostosowywania i włączania lokalnych strategii młodzieżowych, które będą odpowiadały na standardy Unii Europejskiej w tym zakresie. W ramach inicjatywy co najmniej osiem lokalnych społeczności z czterech krajów partnerskich będzie miało okazję do poszerzenia swoich kompetencji z zakresu ustanawiania i wdrażania polityk młodzieżowych. Działanie jest realizowane z europejskiej inicjatywy Youth Together w ramach programu Erasmus+.

16 grudnia 2022

Przed nami IV z cyklu IV spotkań online o współpracy NGO i szkół, których osią jest Kodeks Dobrej Współpracy.

4 listopada 2022

Przed nami III z cyklu IV spotkań online o współpracy NGO i szkół, których osią jest Kodeks Dobrej Współpracy.

12 października 2022

Przed nami II z cyklu IV spotkań online o współpracy NGO i szkół, których osią jest Kodeks Dobrej Współpracy.