Wspieramy dialog, włączamy ludzi.


Dialog


Tworzymy pole do prawdziwego dialogu, w którym spotykają się różne punkty widzenia. Projektujemy i prowadzimy konsultacje społeczne i inne procesy partycypacyjne, warsztaty, facylitacje, gry dyskusyjne, spotkania i debaty. Docieramy do wspólnie wyznaczonego celu.

Badania społeczne


Projektujemy i prowadzimy ewaluacje, diagnozy potrzeb, audyty partycypacji i inne badania społeczne. Dzięki nim gromadzimy wiedzę, która wyjaśnia zależności i odpowiada na nurtujące pytania.


Edukacja


Przekazujemy wiedzę i umiejętności, które przydają się w działaniu. Szkolimy grupowo i indywidualnie. Uczymy przez doświadczenie.

Nasze działania

Ogólnopolski panel o polityce żywnościowej

Na przestrzeni maja i czerwca 2024 odbędzie się ogólnopolski panel obywatelski o polityce żywnościowej. Będzie to drugi ogólnokrajowy panel obywatelski w Polsce. Jesteśmy jego organizatorami, we współpracy z partnerami z fundacji Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz konsorcjum REAL DEAL.

Więcej

Europejski Panel Obywatelski

Dlaczego w społeczeństwie jest teraz więcej przejawów nienawiści i co możemy z tym zrobić? – to temat kwietniowego panelu obywatelskiego zwołanego przez Komisję Europejską. Od połowy grudnia 2022 r. do końca kwietnia 2023 r. odbyły się europejskie panele dotyczące marnotrawienia żywności, światów wirtualnych i mobilności edukacyjnej.

Więcej

Kongres Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w Krakowie

We współpracy z Urzędem Miasta Krakowa – Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia i wsparciem Fundacji SocLab zorganizowaliśmy_łyśmy Kongres Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SzBO).

Więcej

Szkoła w sąsiedztwie

Projekt był skierowany przede wszystkim do uczniów_ennic klas 5-7 warszawskich szkół podstawowych. Jego celem było budowanie i wzmacnianie relacji szkół z najbliższym otoczeniem. Czwartą edycję poświęciłyśmy_liśmy technice podcasterskiej – czyli nagrywania opowieści, audycji nawiązujących do lokalności szkoły. 

Więcej

Rzeszowski Panel Klimatyczny

Na zlecenie Urzędu Miasta Rzeszów wraz z Fundacją Stocznia zorganizowałyśmy_liśmy Rzeszowski Panel Klimatyczny (RPK). Jego celem było wypracowanie rekomendacji w obszarze osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Rzeszów do 2030 roku.

Więcej

Aktualności

19 lipca 2023

Naszym głównym filarem działalności jest partycypacja. Realizujemy ją za pomocą m.in. paneli, narad i sądów obywatelskich, a także konsultacji społecznych czy (szkolne) budżety obywatelskie. Szukamy osoby, która zajmie się koordynacją projektów, planowaniem kolejnych oraz wsparciem innych naszych działań w tym obszarze.

19 lipca 2023

Jednym z filarów naszych działań są badania społeczne. Są one częścią naszych projektów (diagnozy lokalne, ewaluacje, badania eksploracyjne). Prowadzimy je również na zlecenie organizacji, instytucji lub w ramach programów grantowych (np. Fundacji Heinricha Boella, European Climate Foundation, ClientEarth). Szukamy osoby, która zajmie się koordynacją projektów badawczych i planowaniem kolejnych działań w tym obszarze.

11 stycznia 2023

W roku szkolnym 2022/2023 zealizowana została przez nas czwarta edycja projektu Szkolny Budżet Obywatelski. Od 2018 roku wspieramy warszawskie szkoły w realizacji szkolnych budżetów. W edycji 2022/23 nawiązałyśmy_liśmy współpracę z 8 szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, znajdującymi się w różnych dzielnicach stolicy, które zamierzały przeprowadzić szkolny budżet obywatelski. Pierwszeństwo miały szkoły, które nie realizowały SBO. 

8 stycznia 2023

Razem z trzema organizacjami z Serbii, Niemiec i Finlandii, będziemy pracować nad problemami dostosowywania i włączania lokalnych strategii młodzieżowych, które będą odpowiadały na standardy Unii Europejskiej w tym zakresie. W ramach inicjatywy co najmniej osiem lokalnych społeczności z czterech krajów partnerskich będzie miało okazję do poszerzenia swoich kompetencji z zakresu ustanawiania i wdrażania polityk młodzieżowych. Działanie jest realizowane z europejskiej inicjatywy Youth Together w ramach programu Erasmus+.

16 grudnia 2022

Przed nami IV z cyklu IV spotkań online o współpracy NGO i szkół, których osią jest Kodeks Dobrej Współpracy.

4 listopada 2022

Przed nami III z cyklu IV spotkań online o współpracy NGO i szkół, których osią jest Kodeks Dobrej Współpracy.

12 października 2022

Przed nami II z cyklu IV spotkań online o współpracy NGO i szkół, których osią jest Kodeks Dobrej Współpracy.