Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Zofia Włodarczyk

Doktorantka w Instytucie Socjologii UW, badaczka społeczna. Wychowała się na wsi, dlatego tematyka aktywizacji społeczności wiejskich oraz ochrony środowiska jest jej szczególnie bliska. Uczestniczyła w wielu projektach społecznych pracując z dziećmi i młodzieżą. Jako wolontariuszka współprowadziła zajęcia dla dzieci w ośrodku dla uchodźców na Targówku. Była też konsultantką w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. W Fundacji Pole Dialogu pracowała m.in. przy projekcie „Zaprogramuj dom kultury” oraz licznych projektach badawczych.