Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Znamy skład KOLAB-u


4 listopada 2016   Miasto w dialogu z 3 sektorem

Znamy już skład grupy osób, która przez cztery spotkania będzie pracować nad scenariuszami możliwych rozwiązań dla nowej struktury dialogu m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi. Poznajcie skład KOLAB-u Miasta w dialogu z 3 sektorem.

Otwarty nabór do  KOLAB-u trwał między 3 a 23 października. Spośród zgłoszeń (nadesłanych poprzez internetowy formularz  i w oparciu o założone i opisane poniżej kryteria) wybraliśmy osoby reprezentujące 3 grupy: organizacje pozarządowe, administrację samorządową, aktywistów i radnych.

Przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 1. Danuta Bolek, Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków
 2. Robert Buciak, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, KDS ds. Transportu
 3. Małgorzata Dobrowolska, Fundacja Dobrych Rozwiązań, KDS ds. Partycypacji Obywatelskiej
 4. Anna Gierałtowska, Powiślańska Fundacja Społeczna, Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego, DKDS Śródmieście
 5. Wojciech Kalinowski, Stowarzyszenie „Niepełnosprawność Jeden Front „, DKDS Bemowo
 6. Katarzyna Leśko-Loda, Stowarzyszenie BORIS, Federacja MAZOWIA, KDS ds. Organizacji Wspierających
 7. Martyna Otłowska ,Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, KDS ds. Niepełnosprawności, KDS ds. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu lokatorów
 8. Bartłomiej Włodkowski, Fundacja AVE,  Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego, KDS ds. Edukacji, DKDS Białołęka

Przedstawicielki i przedstawiciele administracji samorządowej:

 1. Ewa Kolankiewicz, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 2. Aneta Domańska-Machnio,  Biuro Kultury, Urząd m. st. Warszawy, KDS ds. Kultury
 3. Marcin Nowocień, Biuro Sportu i Rekreacji, Urząd m. st. Warszawy
 4. Marta Parzych, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd m. st. Warszawy, KDS ds. Niepełnosprawności
 5. Krystyna Ordowska, Dzielnica Białołęka, główny specjalista Wydział Kultury
 6. Sylwia Wołczak, Dzielnica Ochota, Wydział Promocji i Funduszy Europejskich

Radni i aktywiści:

 1. Filip Pelc, radny Dzielnicy Białołęka
 2. Andrzej Tomaszczyk, aktywista miejski niezwiązany z organizacjami pozarządowymi