Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Wspieraj pomysłowych wawerczyków! Zostań Przyjacielem “DziałaMy! Wawer”


Jesteś osobą, dla której ważne jest bliskie otoczenie, która chce się dzielić wiedzą i doświadczeniem przydatnym w realizacji pomysłów sąsiadów lub społeczności lokalnej? Masz za sobą przynajmniej jedno zrealizowane działanie społeczne w dzielnicy? Zostań Przyjacielem “DziałaMy! Wawer”!

“DziałaMy! Wawer” to inicjatywa, której celem jest wspieranie pomysłowości mieszkańców i mieszkanek Wawra. Zależy nam na budowaniu sieci porozumienia i współpracy między mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz organizacjami związanymi z Wawrem. W ramach “DziałaMy! Wawer” uruchamiamy narzędzie internetowe umożliwiające dodawanie pomysłów na zmianę okolicy oraz pozyskanie wskazówek dotyczących sposobu wdrożenia ich w życie. Będziemy aktywni także poza Internetem! Planujemy lokalne wydarzenia łączące projekty i ludzi. Promujemy zaangażowanie oraz pomysłowość jako klucz do doskonalenia życia w Wawrze. Stawiamy również na narzędzia spoza ram klasycznych miejskich rozwiązań, takich jak budżet partycypacyjny czy inicjatywa lokalna.

 

Chcemy zbliżać do siebie ludzi, którym przyświecają takie wartości jak otwartość, odpowiedzialność, dzielenie się, solidność, radość ze współpracy w działaniach sąsiedzkich.

 

Rolą Przyjaciół w “DziałaMy! Wawer” będzie:

  • aktywny udział w wydarzeniach organizowanych w ramach “DziałaMy! Wawer”;
  • zabieranie głosu w dyskusjach dotyczących pomysłów na stronie www.dzialamy.wawer.warszawa.pl (uruchomienie strony nastąpi 23 maja);
  • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi mieszkańcami;
  • udział w ewaluacji przedsięwzięcia oraz tworzeniu rekomendacji dotyczących kontynuacji projektu w Warszawie.

 

Możesz zaangażować się w zakresie czasowym, który sam/sama uznasz za możliwy. Każdego z Przyjaciół, kto wyrazi taką wolę, chcemy docenić oraz podziękować prezentując Was –  aktywnych i zaangażowanych w dobro wspólne – w lokalnych mediach i na stronach “DziałaMy! Wawer”. Zapraszamy do udziału w spotkaniu połączonym ze szkoleniem otwierającym działalność Przyjaciół, które odbędzie się w Wawrze, 22 maja w godzinach 17-20. Na podsumowanie tegorocznej współpracy Przyjaciele otrzymają stosowne zaświadczenia.

Chcesz przyłączyć do grona Przyjaciół “DziałaMy! Wawer”? Czekamy na Twoje zgłoszenie ze wskazaniem podstawowych danych (imię, nazwisko, kontakt) oraz krótkim opisem zrealizowanego działania społecznego w dzielnicy. Pomocny w tym będzie prosty formularz internetowy: https://forms.gle/cxaCof757d2i1NU18

W razie pytań prosimy śmiało dzwonić pod numer telefonu: 793 638 701 (Mateusz Wojcieszak) lub przesłać wiadomość na adres: m.wojcieszak@poledialogu.org.pl.

 

Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia,

Fundacja Pole Dialogu, Fundacja Konsultacje Społeczne