Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Wsparliśmy pierwsze zespoły w Polu do działania!


Za nami pierwsza i ostatnia w tym roku decyzja o przyznaniu dofinansowań dla zespołów młodzieżowych i ich pomysłów w ramach Pola do działania! Aktywna warszawska młodzież. Sprawdźcie, jakie pomysły będą realizowane!

Spośród pięciu zgłoszonych pomysłów, do dofinansowania zakwalifikowaliśmy trzy z nich. Wszystkie otrzymały grant w wysokości 2400 zł do rozdysponowania na działania z młodymi ludźmi.

Lista realizowanych projektów w ramach Pola do działania!

1. Bo Warto.

2. Śródmiejska Konferencja Samorządów Uczniowskich.

3. Harcerska Służba Dzielnicy.

Gratulujemy i zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów od 1 stycznia – w nowym roku uruchamiamy nową pulę środków!