Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Włącz Zmianę!

Warszawa 2021,

Fundacja Pole Dialogu

„Włącz Zmianę!” to ogólnopolska dyskusyjna gra karciana o organizacjach społecznych. Została stworzona w tamach projektu „Włącz Szkołę!” – projektu realizowanego dla szkół w całym kraju. Wspólnie z Pogotowiem Facylitacyjnym opracowaliśmy ogólnopolską wersję karcianej „Gry w zmianę”, którą wykorzystywaliśmy w projekcie Pozarządownik szkolny w ramach edukacji o III sektorze w warszawskich szkołach (finansowany ze środków m.st. Warszawy). Gra dyskusyjna pokazująca różnorodoność sektora organizacji w całej Polsce, otwierająca przestrzeń do rozmowy o ich działaniach i efektach ich działań będzie wykorzystywana w szkołach biorących udział w projekcie obok innych materiałów. Wraz z 3 egzemplarzami gry nauczyciele i nauczycielki otrzymają też przewodnik po sektorze i grze.