Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Szykujemy grę!

Razem z Pogotowiem Facylitacyjnym tworzymy dyskusyjną grę karcianą o III sektorze – Włącz zmianę!. Wzorujemy się na Grze w zmianę, którą wykorzystujemy już od 3 lat w pracy z młodzieżą w ramach projektu Pozarządownik szkolny (również w partnerstwie z CEO, finansowane ze środków m.st. Warszawy). Gra w zmianę przedstawia sektor warszawskich organizacji społecznych, natomiast Włacz zmianę będzie prezentować różnorodne działania organizacji z całej Polski. A dzięki elementowi debaty młodzież będzie miała okazje dyskutować nad tymi działaniami i zmianami, które powodują one w świecie.

Gra zostanie przekazana szkołom uczestniczącym w projekcie. Jej publikację planujemy na początek września.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.