Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Szukamy koordynatora/koordynatorki projektu


19 września 2017   *Marta Ostrowska

Fundacja Pole Dialogu poszukuje koordynatora/koordynatorki projektu „Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach”. Poszukujemy osoby, która lubi i sprawdza się w zarządzaniu projektami i chciałaby dołączyć do zespołu fundacji w charakterze koordynatora/koordynatorki projektu.

Tekst ogłoszenia i zadania rekrutacyjnego w formacie pfd Pełna treść ogłoszenia i zadanie rekrutacyjne do pobrania w formacie pdf.

„Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach” będzie rozwinięciem pilotażowego projektu realizowanego przez Fundację w partnerstwie z Urzędem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w roku szkolnym 2015/2016. Ma on na celu wspieranie udziału młodych osób w budżecie partycypacyjnym, zwiększanie świadomości dotyczącej funkcjonowania władz samorządowych oraz budowanie umiejętności społecznych i obywatelskich. Działania edukacyjne będą prowadzone w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na Targówku i we Włochach. O pilotażu przeczytać można tutaj.

Do zadań koordynatora/koordynatorki należeć będzie:

 • dbanie o prawidłową realizację projektu od strony merytorycznej i organizacyjnej zgodnie z przyjętym harmonogramem i wymogami grantodawcy,
 • kontrola wydatkowania środków finansowych,
 • przygotowanie sprawozdań oraz rozliczeń finansowych dla grantodawcy,
 • organizowanie prac zespołu projektowego,
 • współpraca z grantodawcą (Centrum Komunikacji Społecznej M. St. Warszawy) i partnerami projektu (dzielnicami partnerskimi, szkołami uczestniczącymi w projekcie),
 • rekrutacja oraz opieka nad wolontariuszami,
 • prowadzenie promocji projektu, w szczególności:
  • opracowanie informacji na temat projektu na stronę internetową i fb fundacji,
  • pisanie notatek prasowych i współpraca z mediami,
  • promowanie wydarzeń organizowanych w ramach projektu,
  • reprezentowanie fundacji na wydarzeniach, na których prezentowany jest projekt.

Ponadto, do zadań koordynatora/koordynatorki należeć będzie wspieranie zarządu w bieżących działaniach administracyjnych i statutowych, w szczególności:

 • organizacja cyklicznych spotkań zespołu,
 • prowadzenie kalendarza konkursów dotacyjnych,
 • udział w opracowaniu wniosków grantowych,
 • wsparcie zarządu w spełnianiu wymogów formalnych,
 • wsparcie dyrektorki ds. finansowych w pracach administracyjnych związanych z finansami fundacji,
 • pomoc w organizacji pracy biura ,
 • inne zadania wskazane przez przełożonych.

Od osób kandydujących oczekujemy:

 • wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami,
 • udokumentowanego doświadczenia w koordynacji projektów w organizacjach pozarządowych, w szczególności koordynowania budżetu, dokumentowania wydatków, rozliczania dotacji,
 • skrupulatności i umiejętności analitycznego myślenia,
 • samodzielności w działaniu,
 • doskonałej organizacji czasu pracy – swojego i zespołu,
 • umiejętności zwięzłego i poprawnego pisania tekstów informacyjnych,
 • dyspozycyjności minimum 3 dni w tygodniu,
 • umiejętności obsługi programów biurowych (Word, Excel, Power Point),
 • komunikatywności i wysokiej kultury osobistej,
 • zainteresowanie partycypacją obywatelską będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze ½ etatu,
 • wynagrodzenie od 2000 do 2300 PLN brutto miesięcznie w zależności od doświadczenia,
 • przyjazną atmosferę pracy w małym zespole w organizacji nastawionej na sensowne i potrzebne działania,
 • możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących partycypacji publicznej.

Sposób rekrutacji:

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją Pole Dialogu prosimy o:

 1. przesłanie swojego CV,
 2. listu motywacyjnego,
 3. wykonanie krótkiego zadania zamieszczonego tutaj Tekst zadania rekrutacyjnego w formacie pfd,
 4. wskazanie dwóch osób (imię, nazwisko, nazwa organizacji/instytucji oraz telefon kontaktowy), z którymi będziemy mogli skontaktować się w celu uzyskania referencji.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:

 • kontakt@poledialogu.org.pl do 1 października.

W tytule maila prosimy napisać: „koordynator/koordynatorka projektu”.

Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy rekrutacyjne, które odbędą się w dniach 4-5 października.

Zależy nam, by wybrana osoba rozpoczęła pracę 9 października.

W CV prosimy o dopisanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).