Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Szkolny budżet partycypacyjny – wskazówki dla początkujących

Adam Chabiera, Weronika Chodacz,

Maria Jagaciak, Katarzyna Pliszczyńska,

Mateusz Wojcieszak

Fundacja Pole Dialogu,

Fundacja Stocznia

Warszawa 2019

Jak sprawić, by uczniowie i uczennice mieli większy wpływ na to, jak wygląda i zmienia się ich szkoła? Jak społeczność szkolna może wspólnie zadecydować o wyglądzie korytarza, programie wydarzeń czy planowanych w placówce remontach? Jak w tego typu proces mogą zaangażować się rodzice? Rozwiązaniem, stosowanym już z powodzeniem w wielu szkołach w Polsce i za granicą, jest szkolny budżet partycypacyjny, w którym o części pieniędzy, którymi dysponuje placówka edukacyjna, decydują wspólnie przedstawiciele społeczności szkolnej, wymyślając, a potem wybierając projekty, które z ich perspektywy są najbardziej atrakcyjne i potrzebne.

Wspólnie z Fundacją Stocznia na zlecenie m.st. Warszawy przeprowadziliśmy w ośmiu warszawskich szkołach pilotażowe edycje szkolnych budżetów partycypacyjnych. Na podstawie doświadczeń zaangażowanych uczniów i nauczycielek stworzyliśmy publikację, która krok po kroku prowadzi przez kolejne etapy tego procesu – od tworzenia zasad szkolnego budżetu po ogłoszenie wyników i ewaluację. Naszym celem jest pokazanie, jak mądrze zaplanować szkolny budżet, unikając raf, na które my sami się natknęliśmy, i wykorzystując dobre praktyki, które w przypadku współpracujących z nami szkół okazały się kluczem do sukcesu.

Publikacja do pobrania

Publikacja powstała w ramach projektu „Szkolny budżet partycypacyjny” realizowanego przez Fundację Pole Dialogu i Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, finansowanego przez m.st. Warszawę w ramach programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016–2020”.