Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Szkolny Budżet Obywatelski – o szansie na deliberacje w szkole

Paweł Zalewski, Mateusz Wojcieszak

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2022

Jak sprawić, by uczniowie i uczennice mieli większe poczucie wpływu na to, jak wygląda i zmienia się ich szkoła? Z pomocą przychodzą metody deliberacyjne, promujące rozmowę i dążenie do konsensusu.

W broszurze opisujemy wskazówki dla zastosowania modelu deliberacyjnego szkolnego budżetu obywatelskiego. Jest on alternatywą dla modelu opartego na plebiscycie, opisywanego w publikacji „Szkolny Budżet Partycypacyjny – wskazówki dla początkujących”, który w dalszej części nazywamy modelem partycypacyjnym. Nie piszemy tu zbyt wiele o narzędziach, skupiamy się na opisie etapów SBO w modelu deliberacyjnym.

Broszura jest suplementem do publikacji „Szkolny Budżet Partycypacyjny – wskazówki dla początkujących”, dlatego zachęcamy do korzystania z niej komplementarnie z publikacją.

Publikacja powstała w ramach projektu „Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego”, współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy w ramach miejskiego konkursu „Młodzi warszawiacy w swoim mieście 2021-2022”.