Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Szkolenie z Storytelling & Desing Thinking

Jesteśmy po szkoleniu Storytelling & Design Thinking przeprowadzonym przez naszego partnera z Norwegii – Norsensus Mediaforum. 

Norsensus Mediafroum jest organizacją medialną non-profit, której celem jest rozszerzenie i poprawa praktyki umiejętności korzystania z mediów i informacji w Norwegii i na świecie. Organizacja opracowuje programy rozwoju kompetencji w zakresie mediów, dziennikarstwa cyfrowego, opowiadania historii, projektowania i technologii. Norsensus oferuje różnorodne usługi w zakresie mediów, np. budowanie potencjału komunikacji medialnej dla organizacji pozarządowych, sektora publicznego i przedsiębiorców.

W naszym projekcie Norsensus Mediaforum pomaga w komunikacji i promocji.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.