Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Ruszają zapisy!


[Zapisy już zakończone]

Startuje rekrutacja do Grupy Eksperckiej projektu Włącz Szkołę. Do grupy zapraszamy nauczycieli i nauczycielki, dyrektorów i dyrektorki, uczniów i uczennice oraz pracowników i pracowniczki organizacji pozarządowych. Grupa będzie pracować od maja 2020 roku do kwietnia 2021. Celem prac będzie stworzenie kodeksu współpracy szkoły z organizacją pozarządową.

Fundacja Pole Dialogu wraz z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz norweską organizacją Norsensus Mediaforum realizuje projekt Włącz szkołę! w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz krajowy, który jest finansowany z Funduszy EOG. Nasz projekt ma na celu stworzenie ram współpracy i wzmacnianie współpracy pomiędzy szkołami a organizacjami społecznymi na rzecz wspólnego budowania społeczeństwa obywatelskiego i większego udziału młodzieży oraz szkół w życiu lokalnych społeczności.

Do zadań w ramach grupy będzie należeć:

  • Udział w 4 spotkaniach online (3h) – co 3 miesiące, wstępnie planujemy je: I spotkanie V – VI 2021, II spotkanie IX – X 2021, III spotkanie XII 2021 – I 2022, IV spotkanie III – IV 2022;
  • Wypracowanie Kodeksu Dobrej Współpracy pomiędzy szkołami a organizacjami społecznymi;
  • Konsultacja materiałów projektowych, rekomendacji z badań, tematów webinariów, prelegentów do poszczególnych webinariów.

Zgłoszenia z krótkim opisem doświadczenia prosimy przesyłać na adres a.pedzich@poledialogu.org.pl.

Pełna treść zaproszenia znajduje się tutaj: ZAPROSZENIE

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.