Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Relacja z seminariów o włączaniu młodzieży w proces budżetu partycypacyjnego


Prezentujemy pakiet materiałów z czterech seminariów upowszechniających edukację młodzieży o budżecie partycypacyjnym: prezentacje, filmy, fotorelacje. Trzy kolejne dni – trzy różne perspektywy: samorządowców, szkół, organizacji pozarządowych z różnych miejscowości w kraju, a czwarty – spojrzenie dzielnic Warszawy.

Na przełomie czerwca i lipca 2016 r., wraz z Urzędem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zorganizowaliśmy cztery seminaria. W kameralnym gronie, wspólnie z uczestnikami przyglądaliśmy się możliwościom i trudnościom wynikającym z włączania młodzieży w proces budżetu obywatelskiego. Udostępniamy nagrania do obejrzenia, prezentacje do pobrania oraz fotorelację. Zachęcamy do skorzystania i dzielenia się z innymi.

Seminarium dla szkół, 29 czerwca 2016 r.
Jak prowadzić edukację obywatelską w oparciu o budżet partycypacyjny?

Program:

 • Martyna Studzińska (Fundacja Pole Dialogu): otwarcie seminarium, wstęp o budżecie partycypacyjnym

Blok I. Edukacja obywatelska młodzieży.

 • Olga Napiontek (Fundacja Civis Polonus): Wyzwania edukacji obywatelskiej wśród młodzieży.
 • Renata Korolczuk (nauczycielka, tutor, wychowawca, 4 Społeczne Gimnazjum STO ul. Bachmacka): Aktywna młodzież – jak wykrzesać ten zapał?
 • Anna Bulenda (Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS): Budżet partycypacyjny w szkołach w Rybniku.
 • Dyskusja: Jak angażować uczniów do działań obywatelskich? Wyzwania i metody. Wymiana doświadczeń.

Blok II. Edukacja obywatelska w oparciu o budżet partycypacyjny.

 • Projekcja filmu dokumentalnego „Budżet Partycypacyjny – edukacja obywatelska w szkołach na Targówku”.
 • Martyna Studzińska (Fundacja Pole Dialogu): Zaangażowanie uczniów w budżet partycypacyjny – uczenie przez doświadczenie. Prezentacja i dyskusja o scenariuszach lekcji o budżecie partycypacyjnym.
 • Adam Markuszewski (Fundacja Pole Dialogu): Jak stworzyć warunki, by młodzież aktywnie uczestniczyła w budżecie partycypacyjnym?
 • Dyskusja: Wprowadzenie szkolnej edukacji o budżecie partycypacyjnym. Szanse i bariery.

pdf Prezentacje z seminarium „Jak prowadzić edukację obywatelską w oparciu o budżet partycypacyjny?”

 

Seminarium dla organizacji pozarządowych, 30 czerwca 2016 r.
Jak organizacje pozarządowe mogą wspierać szkoły w budowaniu postaw obywatelskich?

Program:

Martyna Studzińska (Fundacja Pole Dialogu): otwarcie seminarium, wstęp o budżecie partycypacyjnym.

Blok I. Edukacja obywatelska w szkołach, różne sposoby współpracy.

 • Joanna Pietrasik (Fundacja Civis Polonus): Edukacja obywatelska w szkołach – wyzwania zebrane podczas współpracy ze szkołami.
 • Anna Dobrowolska (Centrum Edukacji Obywatelskiej): Całoroczny kontakt czy akcyjne wsparcie? Różne strategie wspierania szkół.
 • Anna Koch (Centrum Rozwiązań Systemowych): Gra symulacyjna w służbie edukacji obywatelskiej.
 • Dyskusja: Najskuteczniejsze formy wspierania szkół i nauczycieli. Co się sprawdza, czego lepiej unikać?

Blok II. Edukacja obywatelska i budżet partycypacyjny.

 • Projekcja filmu dokumentalnego Budżet Partycypacyjny – edukacja obywatelska w szkołach na Targówku”.
 • Martyna Studzińska (Fundacja Pole Dialogu): Współpraca na linii organizacja pozarządowa – szkoła – samorząd. Założenia, praktyka i wnioski na przyszłość.
 • Anna Czyżewska (Fundacja Pole Dialogu): Edukacja obywatelska praktycznie. Różnorodne formy działań w szkołach.
 • Dyskusja: Budżet partycypacyjny w szkolnej edukacji obywatelskiej. Jak to zrobić?

pdf  Prezentacje z seminarium „Jak organizacje pozarządowe mogą wspierać szkoły w budowaniu postaw obywatelskich?”

 

Seminarium dla samorządowców, 1 lipca 2016 r.
Jak mądrze angażować młodzież w proces budżetu partycypacyjnego?

Program:

 • Martyna Studzińska (Fundacja Pole Dialogu): Otwarcie seminarium.
 • Nikola Jennek (Fundacja Pole Dialogu) Wstęp o budżecie partycypacyjnym

Blok I. Młodzież i szkoły jako odpowiedzialni uczestnicy budżetu partycypacyjnego

 • Agata Bluj (Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”): Wyzwania związane z procesem budżetu partycypacyjnego w kontekście udziału młodzieży.
 • Joanna Grabarczyk (Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta): Wprowadzanie edukacji o budżecie partycypacyjnym wśród dzieci i młodzieży – przykład Miasta Sosnowiec.
 • Kamil Bednarz (Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski, Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji): Szukanie sposobów, by wybrnąć z przewagi szkół i innych instytucji w głosowaniu w budżecie partycypacyjnym.

Dyskusja: Jak sobie radzić z tymi wyzwaniami? Wymiana doświadczeń między różnymi samorządami.

Blok II. Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach. Jak to robić?

 • Projekcja filmu dokumentalnego o projekcie pt. Budżet Partycypacyjny – edukacja obywatelska w szkołach na Targówku”.
 • Martyna Studzińska (Fundacja Pole Dialogu): Jak zachęcić młodzież do składania projektów? Przedstawienie modelu edukacji o budżecie partycypacyjnym.
 • Sylwia Weilandt (Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Wydział Kadr i Funduszy Europejskich): Prowadzenie edukacji o budżecie partycypacyjnym we współpracy z organizacją pozarządową i szkołami. Praktyczne wyzwania.
 • Katarzyna Tadeusiak-Jeznach (Fundacja Pole Dialogu): Jak rozmawiać o zasadzie ogólnodostępności projektów z uczniami i nauczycielami?
 • Dyskusja: czy taki model edukacji o budżecie partycypacyjnym można wprowadzić w innych samorządach? Szanse i bariery.

pdf  Prezentacje z seminarium „Jak mądrze angażować młodzież w proces budżetu partycypacyjnego?”

 

Seminarium, 13 lipca 2016 r.
Jak budżet partycypacyjny może wspierać edukację obywatelską młodzieży?

Program:

Agata Urbanik (Fundacja Pole Dialogu), Grzegorz Gadecki (Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy): Otwarcie seminarium

Blok I. Prezentacja doświadczeń i wniosków z realizacji projektu.

 • Martyna Studzińska (Fundacja Pole Dialogu): Jak zachęcić młodzież szkolną do składania projektów i głosowania? Prezentacja działań w szkołach.
 • Projekcja filmu dokumentalnego o projekcie pt. „Budżet partycypacyjny – edukacja obywatelska w szkołach na Targówku”.
 • Monika Gołębiowska (Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy): Prowadzenie edukacji o budżecie partycypacyjnym w szkołach. Praktyczne wyzwania.
 • Katarzyna Tadeusiak-Jeznach (Fundacja Pole Dialogu): Jak stworzyć warunki, by młodzież aktywnie uczestniczyła w budżecie partycypacyjnym? Edukacja obywatelska w praktyce.

Blok II. Dyskusja z elementami warsztatowymi

 • Model edukacji o budżecie partycypacyjnym – co zmodyfikować?
 • Jaki model edukacji o budżecie partycypacyjnym można wprowadzić w innych dzielnicach Warszawy?

pdf  Prezentacje z seminarium „Jak budżet partycypacyjny może wspierać edukację obywatelską młodzieży?”

 

Podczas każdego z seminariów był wyświetlany film dokumentalny o projekcie pt. „Budżet partycypacyjny – edukacja obywatelska w szkołach na Targówku”, przygotowany na zlecenie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Poniżej krótka fotorelacja z seminariów:


Seminaria odbyły się w ramach projektu „Budżet partycypacyjny na Targówku – edukacja obywatelska w szkołach” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.