Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Rekrutacja do projektu „Pozarządownik 3.0”!


Zapraszamy warszawskie organizacje społeczne do udziału w 3. edycji programu Pozarządownik Szkolny, który ma na celu rozwijanie wiedzy o III sektorze wśród uczniów warszawskich szkół podstawowych (VII i VIII klasy) oraz ponadpodstawowych. Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy.

Według badań PISA uczniowie warszawskich szkół osiągają świetne wyniki w nauce w porównaniu z rówieśnikami z innych państw. Jest to również zasługa współpracy organizacji pozarządowych (NGO) z placówkami edukacyjnymi.  Jak pokazują lata doświadczeń, projekty realizowane we współpracy z NGOsami są dla uczniów i uczennic twórcze, rozwijające i wzmacniają postawy obywatelskie.

Projekty realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi rozwijają w uczniach i uczennicach postawy prospołeczne. Osoby uczestniczące uczą się działać dla środowiska lokalnego, podejmować wolontariat i współpracować. Młodzież może rozwijać swoje pasje i zainteresowania na wielu polach: naukowym, artystycznym, sportowym, itp.

 

Główne działania w projekcie:

  1. Wsparcie mentorskie – każda zgłoszona szkoła otrzyma wsparcie w działaniach za pośrednictwem mentora/ki – trenera/kę lub animatora/ką współpracującego z organizatorami programu. Po indywidualnych konsultacjach wspólnie wybierzemy organizację pozarządową do dalszych działań w szkole.
  2. Szkolenia i webinary – skierowane do grona pedagogicznego, rodziców oraz uczniów i uczennic.
  3. Gra edukacyjna w szkole – przeszkoleni nauczyciele udostępnią dla uczniów i uczennic grę edukacyjną i lekcję online wprowadzającą w tematykę działalności organizacji pozarządowych.
  4. Spotkania z liderami i liderkami lokalnej organizacji pozarządowej – w formie wizyty studyjnej, lekcji (która obejmuje przedmiot uwzględniony w podstawie programowej) lub warsztatu.

Z uwagi na obecne ograniczenia związane z pandemią działania w projekcie są realizowane ONLINE. Będziemy się dostosowywać do rozwoju sytuacji.

 

Jaka jest rola organizacji pozarządowych w programie?

  • Przedstawiciel_ka organizacji pozarządowej, która wyrazi chęć wzięcia udziału w programie będzie miał/a za zadanie przeprowadzić spotkanie w wybranej przez siebie formie: wizyty studyjnej, lekcji lub warsztatu, za co otrzyma wynagrodzenie
  • Zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz rejestracyjny dostępny tutaj: https://bit.ly/3f0a6gA
  • W pierwszym etapie organizacja pozarządowa zgłasza chęć udziału, po czym organizatorki sprawdzają czy szkoły, które biorą udział w programie są zainteresowane spotkaniem. Jeśli znajdziemy zainteresowaną szkołę, z organizacją kontaktuje się osoba otaczająca daną szkołę wsparciem mentorskim i umawiacie się na spotkanie
  • Rekrutacja do projektu jest ciągła, do projektu można zgłosić się w dowolnym momencie. Zgłoszenia zbieramy do 30 maja 2021 r.

 

Projekt realizują: Fundacja Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej

Natalia Skoczylas

Koordynatorka projektu Pozarządownik szkolny z ramienia Fundacji Pole Dialogu
n.skoczylas@poledialogu.org.pl
tel.: 602 405 512

Anna Wuls

Koordynatorka projektu Pozarządownik szkolny z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej
anna.wuls@ceo.org.pl
tel. (22) 622 32 39 wew. 219