Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Rekomendacje

Fundacja Pole Dialogu jest wiodącym partnerem merytorycznym Urzędu Dzielnicy Targówek w działaniach na rzecz rozwoju partycypacji społecznej i dialogu społecznego.  Praca z koleżankami z Fundacji Pole Dialogu to przyjemność nauki, wymiany doświadczeń i satysfakcja ze wspólnie osiągniętego celu.
Sylwia Weilandt, Kierownik referatu, Urząd m.st. Warszawy, Dzielnica Targówek

Uczestnicy naszych projektów nabrali odwagi do tego, by odpowiadać na potrzeby, które do tej pory wydawały się odległe od tego, co może zaproponować biblioteka. Odkąd współpracujemy z Fundacją Pole Dialogu dla naszych bibliotekarek i bibliotekarzy jest oczywiste, że każde działanie zaczyna się od diagnozy.
Jacek Królikowski, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Bardzo dobra, komunikatywna współpraca na każdym etapie przeprowadzania badania. Profesjonalne podejście i zaangażowanie badaczek oraz ciekawe i skuteczne wykorzystanie metod i narzędzi partycypacyjnych.
Monika Frątczak, Kaliska Inicjatywa Miejska

Warsztaty były bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone, a ukraińscy trenerzy, którzy wzięli w nich udział podkreślali, jak bardzo pomogły im one w dalszej pracy w społecznościach lokalnych, które wspierali w przeprowadzeniu własnych diagnoz. My również widzieliśmy bardzo duży wpływ warsztatów w rezultatach pracy uczestników.
Martyna Bogaczyk, Natalia Kertyczak, Fundacja Edukacja dla Demokracji