Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Publikacja i rekomendacje Z klasą o kulturze. Testowanie granic klasowych w partycypacji kulturalnej i obywatelskiej.


30 kwietnia 2016   Z klasą o kulturze

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją “Z klasą o kulturze. Testowanie granic klasowych w partycypacji kulturalnej i obywatelskiej” autorstwa Katarzyny Murawskiej, Doroty Olko, Przemysława Sadury. Podsumowują w niej projekt “Z klasą o kulturze. Przekraczanie barier klasowych w partycypacji obywatelskiej“, a w suplemencie “Rekomendacje dla instytucji kultury” formułują zalecenia, które warto wziąć pod uwagę, przy planowaniu zwiększania udziału osób o różnym statusie społeczno-ekonomicznym w życiu obywatelskim i kulturalnym.

Obie części znajdziecie tutaj. Zwróćcie uwagę, że publikacja jest dostępna do pobrania w 3 formatach: pdf, epub i mobi.