Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Przewodnik po organizacjach społecznych

Autorzy: Jadwiga Cichocka-Kawiak, Agnieszka Pędzich, Natalia Skoczylas.

Fundacja Pole Dialogu,

Warszawa 2021

Ideą niniejszego przewodnika było uzupełnienie zawartości Gry Włącz Zmianę o szerszy kontekst organizacji społecznych działających w Polsce. Jest ich w całym kraju ponad 140 tysięcy i zajmują się przeróżnymi obszarami. W niniejszym przewodniku dla uproszczenia pogrupowaliśmy je w duże kategorie, aby pokazać główne typy działań, które mogą być inspiracją do poszukiwań konkretnych organizacji, projektów i różnych form współpracy. Podział ten nie jest jednak sztywny i wiele organizacji działa na styku tych obszarów.

Zachęcamy do lektury przewodnika i jak najszerszego wykorzystania gry – zarówno w formie rozgrywek, jak i do rozmowy z młodzieżą o zmianie i potrzebach społeczności. Bez wrażliwych młodych ludzi, nie wyrosną odpowiedzialni, empatyczni dorośli, którzy będą tworzyć świat przyszłości i ustalać jego reguły. I jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach projektowych, które będziemy ogłaszać na naszych stronach i profilach, a także do kontaktu – z nami i innymi organizacjami społecznymi, których działania wydadzą się Wam interesujące i warte zaangażowania.

Włącz szkołę! – projekt realizowany przez Fundację Pole Dialogu w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) i Norsensus Mediaforum z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Fundusze Norweskie i EOG.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie eog-regionalnie.png