Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Pomysłowość Żoliborska. Raport z badania.

Zespół projektowy: Marta Ostrowska, Agnieszka Szypulska, Magdalena Golan, Mateusz Wojcieszak
Zespół badawczy: Ewelina Bartosik, Paulina Kowalczyk, Jarema Piekutowski, Monika Probosz, Julia Żardecka
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2018