Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Pierwszy etap projektu – badanie

Jako pierwszy etap projektu prowadzimy diagnozę współpracy szkół i organizacji społecznych – chcemy dobrze zrozumieć, jak ta współpraca wygląda obecnie, co ją wspiera, a co utrudnia, jakie korzyści i ryzyka widzą obie strony i jakie mają wobec siebie oczekiwania. Wspólnie z respondentami i respondentkami zastanawiamy się, co czeka społeczności szkolne i organizacje  po powrocie do szkół września

W badaniu biorą udział szkoły i organizacje, rozmawiamy z przedstawicielami różnych szkół, z mniejszych i większych miejscowości, z różnymi doświadczeniami w tej współpracy – zależy nam na szerokiej perspektywie. Dodatkowy desk research uzupełnia tę wiedzę, a  wywiady z ekspertami wspierają nas w analizie zebranego materiału.

Raport będzie dostępny w połowie sierpnia!

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.