Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Oświadczenie w sprawie raportu „Pomysłowość miejska”


2 marca 2017   Pomysłowość miejska

Oświadczenie Zarządu Fundacji Pole Dialogu  w sprawie nieprecyzyjnych informacji dotyczących inicjatywy „Motyka i Słońce”, które znalazły się w raporcie „Pomysłowość miejska. Studium trajektorii oddolnych inicjatyw mieszkańców Warszawy”.

W raporcie „Pomysłowość miejska. Studium trajektorii oddolnych inicjatyw mieszkańców Warszawy” znalazły się nieprecyzyjne informacje dotyczące inicjatywy „Motyka i Słońce”. Wyjaśniamy, że Ogród Społecznościowy „Motyka i Słońce” nie został przedefiniowany na Szkołę Ogrodników Miejskich, lecz były to dwie niezależne inicjatywy. Ponadto, w raporcie nie została umieszczona istotna informacja, że  Fundacja Pracownia Dóbr Wspólnych, prowadząca ogród społecznościowy „Motyka i Słońce”, otrzymała od m.st. Warszawy wsparcie w postaci preferencyjnej ceny dzierżawy gruntu w wysokości symbolicznych 10 groszy za metr kwadratowy.

Przepraszamy za te błędy.

Jednocześnie podkreślamy, że w raporcie staramy się odczarować pojęcia „sukcesu” i „porażki” poprzez pokazanie realnych trajektorii życia pomysłów, w tym trudności i barier pojawiających się na różnych etapach ich realizacji. Opisujemy momenty załamania i kryzysy, które zasadniczo występują przy realizacji każdej inicjatywy. Wniosek jest więc taki, że w oddolnych działaniach na rzecz miasta nie ma czystych sukcesów i czystych porażek.

Drugie, poprawione wydanie raportu poprawione jest już dostępne w dziale publikacje naszej strony internetowej. Zapraszamy do jego pobrania.

Zarząd Fundacji Pole Dialogu