Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Młodzi i ich czas wolny. Podsumowanie badań licealistów z Targówka

Katarzyna Murawska, Jakub Rozenbaum, Zofia Włodarczyk
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2014

PDF do pobrania z publikacją "Młodzi i ich czas wolny. Podsumowanie badań licealistów z Targówka" Link do pobrania pliku epub z publikacją "Młodzi i ich czas wolny. Podsumowanie badań licealistów z Targówka"  Link do pobrania pliku mobi z publikacją "Młodzi i ich czas wolny. Podsumowanie badań licealistów z Targówka"

Publikacja to efekt badania przeprowadzonego wśród młodzieży licealnej w ramach projektu „Zaprogramuj Dom Kultury”, realizowanego przez Fundację „Pole Dialogu” oraz Dom Kultury „Świt”, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W wyniku spotkań z młodzieżą stworzyliśmy obraz bródnowskich licealistów, obejmujący dwa obszary tematyczne zainteresowania kulturalne i formy spędzania czasu wolnego i wzory i bariery zaangażowania społecznego. To publikacja dla osób, które pracują z młodzieżą (nauczycieli, pracowników domów kultury, bibliotek, lokalnych aktywistów), oraz tych, którzy tworzą lokalne polityki młodzieżowe (przedstawicieli urzędów dzielnic czy gmin). W szczególności dziękujemy nauczycielom i uczniom, pracownikom Domu Kultury „Świt” oraz urzędnikom z warszawskiego  Targówka, bez których wsparcia broszura ta by nie powstała.
Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL).