Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Konsultacje społeczne na poziomie wojewódzkim. Omówienie przypadków dobrych praktyk i rekomendacje

Przemysław Sadura
Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA
Warszawa 2012

PDF do pobrania z publikacją "Konsultacje społeczne na poziomie wojewódzkim. Omówienie przypadków dobrych praktyk i rekomendacje"

Analiza przygotowana na zlecenie Federacji MAZOWIA w ramach projektu „Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do Federacji” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tekst jest objęty licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.