Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Jak prowadzić edukację obywatelską w oparciu o budżet partycypacyjny? Seminarium dla szkół


Jak sprawić, by młode osoby włączały się w życie swoich miejscowości? Jak skutecznie budować postawy obywatelskie wśród młodych ludzi? Jak korzystać z ich niesztampowych pomysłów? Jakie elementy budżetu partycypacyjnego można wpleść w edukację szkolną?

Do udziału w seminarium o roli szkół w edukacji obywatelskiej zapraszamy w szczególności dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, bibliotekarzy i inne osoby pracujące z młodzieżą.

Termin: środa 29 czerwca, godz. 10.00–15.00
Miejsce: Budynek PAST-y (IV piętro), ul. Zielna 39, Warszawa

Pretekstem do dyskusji są doświadczenia zebrane w ramach projektu „Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach na Targówku”. W poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego młode osoby z tej warszawskiej dzielnicy nie zgłosiły ani jednego projektu. W tym roku dzięki naszym działaniom edukacyjnym w 11 szkołach (wszyst­kich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dzielnicy) młodzież złożyła ich aż 25! Aby uzyskać taki efekt Fundacja Pole Dialogu we współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek przeprowadziła warsztaty dla 110 nauczycieli, 186 lekcji dla 2000 uczniów i 90 godzin konsultacji dla młodych projektodawców. Wyjaśnialiśmy zasady budżetu partycypacyjnego, zachęcaliśmy młodzież do diagnozy swojej okolicy i wypracowania pomysłów zmian. Udało się stworzyć sprzyjające warunki do działania. Pracę nad własnymi projektami zaczęło 120 uczniów i uczennic.

Seminarium składa się z dwóch części. W pierwszym bloku poznamy doświadczenia nauczycieli i organizacji współpracujących ze szkołami. Będzie też szansa na dyskusję i wymianę doświadczeń. W drugim bloku przedstawimy przykład edukacji o budżecie partycypacyjnym w szkołach na Targówku. Zastanowimy się w jaki sposób wykorzystać w szkole edukacyjny potencjał budżetu partycypacyjnego.

Plan seminarium:

10.00 – 10.20    Martyna Studzińska (Fundacja Pole Dialogu): otwarcie seminarium.

10.20 – 12.00     Blok I. Edukacja obywatelska młodzieży.

Olga Napiontek (Fundacja Civis Polonus): Wyzwania edukacji obywatelskiej wśród młodzieży.

Renata Korolczuk (nauczycielka, tutor, wychowawca, 4 Społeczne Gimnazjum STO ul. Bachmacka): Aktywna młodzież – jak wykrzesać ten zapał?

Anna Bulenda (Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS): Budżet partycypacyjny w szkołach w Rybniku.

Dyskusja w grupach z elementami warsztatowymi: Jak angażować uczniów do działań obywatelskich? Wyzwania i metody. Wymiana doświadczeń.

12.00 – 12.30­      Przerwa na poczęstunek

12.30 – 14.30     Blok II. Edukacja obywatelska w oparciu o budżet partycypacyjny.

Projekcja filmu dokumentalnego  „Budżet Partycypacyjny – edukacja obywatelska w szkołach na Targówku”.

Martyna Studzińska (Fundacja Pole Dialogu): Zaangażowanie uczniów w budżet partycypacyjny – uczenie przez doświadczenie. Prezentacja i dyskusja o scenariuszach lekcji o budżecie partycypacyjnym.

Adam Markuszewski (Fundacja Pole Dialogu): Jak stworzyć warunki, by młodzież aktywnie uczestniczyła w budżecie partycypacyjnym?

Dyskusja w grupach z elementami warsztatowymi. Wprowadzenie szkolnej edukacji o budżecie partycypacyjnym. Szanse i bariery.

14.30 – 15.00     Podsumowanie warsztatów. Zakończenie seminarium.

 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego do 27 czerwca 2016 r. do godz. 13.00. Decyduje kolejność z zgłoszeń. Uczestnicy spoza Warszawy mogą ubiegać  się o zwrot kosztów podróży.

Dodatkowe informacje: kontakt@poledialogu.org.pl , tel. 737 464 853.

 

Projekt „Budżet partycypacyjny na Targówku – edukacja obywatelska w szkołach” jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.