Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Jak budżet partycypacyjny może wspierać edukację obywatelską młodzieży? Seminarium


Jak włączyć warszawskie szkoły do promocji budżetu partycypacyjnego? Jak zachęcić młodzież do zgłaszania projektów i głosowania? Jak prowadzić aktywną edukację obywatelską w szkołach?

Do udziału w seminarium zapraszamy Koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego, członków Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego, Naczelników i przedstawicieli Wydziałów Edukacji i Wychowania, Radnych i inne zainteresowane osoby ze wszystkich dzielnic m. st. Warszawy.

Termin: środa 13 lipca, godz. 13.00 – 16.00
Miejsce: Państwomiasto (sala konferencyjna na I pietrze), ul. Andersa 29, Warszawa

Pretekstem do dyskusji są doświadczenia zebrane w ramach projektu „Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach na Targówku”. W poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego młode osoby z tej warszawskiej dzielnicy nie zgłosiły ani jednego projektu. W tym roku dzięki działaniom edukacyjnym prowadzonym we wszystkich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dzielnicy (11 szkół) przez Fundację Pole Dialogu we współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek młodzież złożyła aż 25 projektów, z czego 12 przeszło pozytywnie weryfikację i trafiło do głosowania! W trakcie seminarium chcemy wspólnie zastanowić się, w jaki sposób osiągnąć takie efekty w innych dzielnicach.

Plan seminarium:

13.00 – 13.15     Otwarcie seminarium.

13.15 – 14.10    Blok I. Prezentacja doświadczeń i wniosków z realizacji projektu.

Martyna Studzińska (Fundacja Pole Dialogu) Jak zachęcić młodzież szkolną do składania projektów i głosowania? Prezentacja działań w szkołach.

Prezentacja filmu dokumentalnego o projekcie pt. „Budżet partycypacyjny – edukacja obywatelska w szkołach na Targówku”.

Sylwia Weilandt (Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy) Prowadzenie edukacji o budżecie partycypacyjnym w szkołach. Praktyczne wyzwania.

Katarzyna Tadeusiak – Jeznach (Fundacja Pole Dialogu) Jak stworzyć warunki, by młodzież aktywnie uczestniczyła w budżecie partycypacyjnym? Edukacja obywatelska w praktyce.

14.10 – 14.30     Przerwa na poczęstunek.

14.30 – 16.00    Blok II: Dyskusja z elementami warsztatowymi.

Jaki model edukacji o budżecie partycypacyjnym można wprowadzić w innych dzielnicach Warszawy? Szanse i bariery.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Więcej informacji i przyjmowanie zapisów na seminarium pod adresem e-mail: kontakt@poledialogu.org.pl lub telefonicznie pod nr 737 464 853. Prosimy o rejestrację do 12 lipca do godz. 11.00.

Projekt „Budżet partycypacyjny na Targówku – edukacja obywatelska w szkołach” jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.