Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Jadwiga Cichocka-Kawiak

asystentka programowa

j.cichocka.kawiak@poledialogu.org.pl

Ukończyła psychologię na UW, interesuje się głównie jej społeczną częścią – praca z grupą, społeczne oddziaływanie grupy, prowadzenie warsztatów, szkoleń. Studiując na międzywydziałowych studiach (MISMaP) łączyła psychologię z gospodarką przestrzenną – co sprawiło, że zainteresowała się tym, jak metodami psychologicznymi (wywiady, konsultacje, panele, grupy dyskusyjne) można włączać członków różnych wspólnot do wyrażania opinii i
podejmowania decyzji. Przez wiele lat była wychowawcą grupy młodzieży w KIK-u, współpracowała też przy organizacji wielu projektów młodzieżowych.

W Polu Dialogu pracuje przy projekcie, w którym pomagamy organizować wolontariat zdalny dla Domów Pomocy Społecznej.