Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Ewaluacja Programu „Równać Szanse”

 

Fundacja Pole Dialogu prowadzi kompleksowe badania ewaluacyjne „Równać Szanse”, największego programu edukacyjno-rozwojowego skierowanego do młodzieży z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców.

Celem Programu „Równać Szanse”, prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Za sprawą projektów, które realizują organizacje pozarządowe, biblioteki, domy kultury czy grupy nieformalne dzięki konkursom grantowym młode osoby mogą sprawdzić, w czym mają szansę być skuteczne i doceniane przez innych.

Ewaluacja jest wpisana w logikę „Równać Szanse” – w ramach każdej edycji flagowych Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego i Regionalnego Konkursu Grantowego zbierane są informacje od koordynatorów, którzy wypełniają ankietą na początku i na zakończenie projektów, dodatkowo w ramach OKG analogiczne kwestionariusze wypełnia także uczestnicząca w projektach młodzież. Dzięki temu możemy uchwycić zmianę, jaka zaszła w nich oraz organizacjach dzięki udziałowi w „Równać Szanse”.

Oprócz ewaluacji ilościowej, prowadzimy także badania jakościowe. W ewaluacji każdej edycji Programu uwzględniamy inne aspekty funkcjonowania „Równać Szanse” – mniejsze konkursy takie jak Projekty Modelowe – Replikacje (w których organizacje, które zrealizowały najlepsze projekty mogą przekazać swoją metodę dalej), Konkurs dla Młodzieżowych Liderów (który rozwija młodych liderów i liderki, uczestniczących w dotowanych w RSz projektach). Dzięki wywiadom prowadzonym z osobami koordynującymi poszczególne działania i z osobami, które w nich uczestniczą zdobywamy nową wiedzę, docieramy do motywacji, barier i tego, co wspiera.

Zachęcamy do zapoznania się z  raportem ewaluacyjnym edycji 2014 Programu Równać Szanse, opracowanym przez zespół badaczek Fundacji Pole Dialogu oraz prezentacją z badania, podsumowującą ewaluację.

W 2017 roku przeprowadzimy ewaluację edycji 2015 Programu.

Pliki do pobrania

Odnośnik do ściągnięcia pliku pdf z raportem ewaluacyjnym z badania edycji 2014 Programu Równać Szanse. Agnieszka Mulak, Monika Probosz, Agata Urbanik, „Ewaluacja Programu „Równać Szanse” Edycja 2014 – 2015. Raport z badania”, Fundacja Pole Dialogu, Warszawa 2016.

Odnośnik do ściągnięcia pliku pdf z prezentacją badania ewaluacyjnego Programu Równać Szanse. Agata Urbanik, Agnieszka Mulak, Monika Probosz, Wyniki ewaluacji  Programu „Równać Szanse” Edycja 2014. Prezentacja, Fundacja Pole Dialogu, Warszawa 2016.