Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Działania angażujące mieszkańców w proces tworzenia koncepcji zagospodarowania skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną. Raport

Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Marta Ostrowska, Magdalena Golan, Beata Rothimel, Michał Skrobot

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2018

pdf z raportem z konsultacji spolecznych skweru przy ul. Kamiennej i Letniej

Niniejszy raport powstał po dwóch miesiącach (październik i listopad 2017) działań zespołu Fundacji Pole Dialogu. Fundacja oraz pracownia architektoniczna Sztuka Krajobrazu w tym krótkim czasie przeprowadziły cykl działań angażujących mieszkańców w tworzenie koncepcji zagospodarowania skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną na warszawskiej Pradze-Północ. Efektem jest opracowana koncepcja modernizacji tej przestrzeni publicznej.

W ciągu dwóch jesiennych miesięcy dotarliśmy i zachęciliśmy do konsultacji około 200 osób – spośród około 1000 mieszkańców1 wielopiętrowych budynków otaczających skwer. Z uwagi na niesprzyjającą pogodę i bardzo krótki czas zadanie to nie było łatwe, wymagało współpracy i zaangażowania siedmioosobowego zespołu oraz sprawnej komunikacji z urzędnikami m.st. Warszawy.

 

Konsultacje społeczne koncepcji zagospodarowania skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną zostały zrealizowane przez Fundację Pole Dialogu oraz architektów z pracowni Sztuka Krajobrazu na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfnansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020.