Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Domy Otwarte

Weronika Chodacz, Agnieszka Pędzich, Zuzanna Rokita, Agnieszka Sosińska, Mateusz Wojcieszak.

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2020

 

Publikacja powstała w ramach projektu „Domy otwarte. Integracja lokalna i międzypokoleniowa w warszawskich DPS” realizowanego przez Fundację Pole Dialogu. W publikacji zawarte są pomysły i sprawdzone metody otwierania DPS-ów na otoczenie. W połowie realizacji projektu domy pomocy społecznej zostały zamknięte z powodu pandemii COVID-19, dlatego opisane pomysły są podzielone na dwie części: pierwsza opracowana została jako pakiet inspiracji spoza Warszawy i sprzed pandemii, druga to sprawdzone w Warszawie sposoby otwierania na sąsiedztwa domów pomocy społecznej w czasie, gdy pozostają one fizycznie niedostępne.

Projekt jest finansowany ze środków m.st. Warszawy.