Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Debata podsumowująca projekt „Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach na Targówku”.


Zapraszamy na debatę podsumowującą projekt „Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach na Targówku”. Podyskutujemy o rezultatach rocznego pilotażu powszechnej akcji edukacyjnej, którą prowadziliśmy w partnerstwie z Urzędem Dzielnicy Targówek.

Czy młodzi ludzie interesują się tylko sobą? Mają oderwane od rzeczywistości pomysły? Kontestują i nie chcą nic robić wspólnie?  Czy aby na pewno?

Od początku roku szkolnego wspólnie w Urzędem Dzielnicy Targówek prowadziliśmy pilotażowy projekt praktycznej edukacji obywatelskiej. We wszystkich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w dzielnicy przeprowadziliśmy akcję edukacyjną o budżecie partycypacyjnym. Jej celem było zaproszenie młodych osób do zaangażowania się w tegoroczną edycję budżetu. Udało się! Młodzież zgłosiła 25 projektów działań w kilku dzielnicach Warszawy. Dla porównania, w zeszłej edycji budżetu wnioski złożyło zaledwie kilkoro nastolatków.

O tym, jak zaszła ta zmiana, opowiemy podczas debaty. Odbędzie się ona w czwartek, 16 czerwca 2016 r., w godzinach 12.00–15.00, w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie, w sali konferencyjnej na parterze.
Do udziału zapraszamy całe społeczności szkolne, przedstawicieli urzędów i instytucji, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców, nie tylko z Warszawy.

Debatę otworzy Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Sławomir Antonik.
W programie m.in.:
– przedstawienie wniosków i rekomendacji płynących z realizacji projektu,
– prezentacja projektów złożonych przez młodzież do budżetu partycypacyjnego,
– premiera filmu o zaangażowaniu uczniów w budżet partycypacyjny,
– dyskusja na tematy dotyczące budżetu partycypacyjnego w kontekście projektów młodzieżowych.
– omówienie zasad głosowania na projekty.
Będzie to też okazja do spotkania z młodymi projektodawcami.  Dla zainteresowanych prowadzeniem praktycznej edukacji obywatelskiej w swojej dzielnicy, gminie, szkole, otoczeniu – to szansa na inspirację.

Informacje dodatkowe:
Wstęp wolny. Osoby spoza Warszawy, zainteresowane zwrotem kosztów podróży na debatę, zapraszamy do kontaktu mailowego: kontakt@poledialogu.org.pl.

Projekt „Budżet partycypacyjny na Targówku – edukacja obywatelska w szkołach” jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.