Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Budżet partycypacyjny na Targówku


22 lutego 2016   *Marta Ostrowska

Budżet partycypacyjny jest procesem, w którym mieszkańcy współdecydują o podziale części budżetu miasta lub gminy. W formie pisemnej zgłaszają swoje potrzeby i pomysły na ich zaspokojenie. Następnie odbywa się głosowanie. Budżet partycypacyjny w każdym mieście regulują odrębne zasady

Wszystko zaczyna się od określenia potrzeb mieszkańców dzielnicy i konkretnej rzeczy lub zadania, które powinno zostać zrealizowane. Jeśli chcesz zgłosić pomysł do budżetu partycypacyjnego, wypełnij formularz, który od tej pory będziemy nazywać projektem. Nazwa projektu powinna być atrakcyjna i zrozumiała. W trakcie głosowania to właśnie ona znajdzie się na karcie do głosowania. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec, niezależnie od wieku. Jeśli masz poniżej 18 roku życia, dołącz do projektu zgodę opiekuna prawnego na Twój udział w procesie budżetu partycypacyjnego. Możesz zgłosić i poprzeć więcej niż jeden projekt. W tej edycji budżetu partycypacyjnego projekty możesz zgłosić także wspólnie, w maksimum trzyosobowej grupie. Wybierz tylko jedną osobę do kontaktów z urzę- dem dzielnicy. Zakwalifikuj projekt do odpowiedniego obszaru lokalnego, np. Targówek Mieszkaniowy. Projekt musi odpowiadać na potrzeby mieszkańców tego obszaru. Pamiętaj, że ze zrealizowanego projektu powinna móc skorzystać każda zainteresowana osoba z przynajmniej jednej grupy społecznej.